Systemy informatyczne

Cel systemu TechLink

Głównym celem naszego systemu jest uzyskanie możliwości centralnego zarządzania wszystkimi lub większością systemów w firmie i oszczędności jakie to za sobą niesie. Klienci, z którymi rozmawiamy, często mają problemy związane z szybką obsługą nagłych zdarzeń, wypadków lub po prostu ze zbieraniem podstawowych i kluczowych informacji. 

Szybkie wykrycie problemu i co ważniejsze jego źródła, to ścieżka do optymalizacji pracy, oszczędności czasu i pieniędzy, a to właśnie jest główny cel łączenia systemów. Pewne jest, że jeden kompletny i spójny system będzie dużo wydajniejszy niż wiele osobnych.

Praca na wielu rozwiązaniach bez integrowania powoduje konieczność zaangażowania większej ilości pracowników, oznacza trudniejszą kontrolę systemami (każdy trzeba sprawdzać i monitorować oddzielnie). Oznacza to również dłuższe czasy przestojów związane z trudnym wykrywaniem problemu. Istnieje wiele obszarów gdzie integracja ma zastosowanie i duże znaczenie. Mogą to być obiekty przemysłowe, produkcyjne, obiekty szpitalne (identyfikacja zdarzeń często wiąże się ze zdrowiem lub życiem ludzkim), obiekty związane z transportem gdzie czas to główny czynnik dobrze funkcjonującej firmy, lub inne obszary, gdzie identyfikacja zdarzeń może być kluczowa.