Systemy informatyczne

Integracja podstawowa - użycie styków elektrycznych

Integracja podstawowa polega na łączeniu systemów poprzez najprostsze połączenia, czyli styki elektryczne. Taka koncepcja jest przydatna w firmach, w których informacja o alarmie musi być bardzo uproszczona, a reakcja natychmiastowa.

Taka integracja znajduje swoje zastosowanie m.in. w przemyśle, gdzie każda z maszyn produkcyjnych potrafi generować alarmy wywołane np: poprzez jej uszkodzenie, zatrzymanie z powodu braku zasilania, zacięcia się, itp.

Dzięki możliwości natychmiastowego wykrycia alarmu jesteśmy w stanie szybko określić, które urządzenie stwarza problem i natychmiast wysłać informację o alarmie do odpowiednich osób za pomocą: stanowiska monitorującego, systemu komunikacji bezprzewodowej, jak IP DECT, Paging czy nawet prosty system GSM.