Systemy informatyczne

Integracja średnia jako gwarancja szczegółowych informacji

Ten typ integracji wymaga poświęcenia większej ilości czasu oraz bardziej rozbudowanego projektowania. Daje jednak Klientowi dużo większą swobodę i możliwości zbierania bardziej szczegółowych informacji.

Bardziej zawansowana integracja pozwala również na zbieranie szczegółowych informacji z urządzeń poprzez połączenie się bezpośrednio z oprogramowaniem danego urządzenia, co daje dużo więcej możliwości niż tylko połączenie elektryczne. Poprzez taką integrację zwiększamy również bezpieczeństwo związane z szybkim i konkretnym wykrywaniem przyczyny awarii. Za pomocą łączenia się na bardziej złożonym poziomie z systemami Klient jest w stanie również zdalnie i szybko reagować na niebezpieczne zdarzenia jak np.: zdalne wyłączenie urządzenia, które zaraz ulegnie uszkodzeniu czy wywoła pożar, nieszczęśliwy wypadek pracownika i natychmiastowa informacja do grup ratunkowych.

W tej koncepcji nasi Klienci otrzymują możliwość szybkiego uzyskania informacji takich jak :

  • szybkość działania poszczególnych urządzeń,  
  • statusy urządzeń związane z włączeniem, wyłączeniem, zatrzymaniem awaryjnym, usterkami, powodem problemu,
  • uzyskanie informacji które urządzenia przynoszą największe dochody ze względu na swoją wydajność.
  • Dajemy naszym Klientom możliwość sterowania urządzeniami i maszynami w sposób bardzo zaawansowany. Mogą to być maszyny przemysłowe, urządzenia budynkowe, jak np.: klimatyzację, bramy wjazdowe, systemy oddymiania, DSO, P.POŻ, kontrola dostępu, SSWiN i wiele innych.