Kompleksowa realizacja

Kompleksowa realizacja projektów

Analiza problemu

Analiza rozpoczyna się po otrzymaniu konkretnych informacji związanych z  problemem, jaki ma być rozwiązany w obrębie danego systemu. Nasz zespół składa się z osób z dużym doświadczeniem merytorycznym oraz praktycznym w zakresie systemów informatycznych, teleinformatycznych oraz teletechnicznych, co umożliwia nam zweryfikowanie problemu pod każdym możliwym kątem. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie w zależności od specyfiki problemu i ilości zapotrzebowania na odpowiednie systemy, dlatego nasze rozwiązania są zawsze dopasowane tylko i wyłącznie do konkretnych potrzeb Klientów.

Koncepcja rozwiązania

Przygotowujemy koncepcję spełniającą kluczowe wymagania naszych Klientów.  Każdy projekt przechodzi u nas przez szereg osób odpowiedzialnych za konkretne rozwiązania i osobne technologie. Dzięki temu jesteśmy w stanie w krótkim czasie stworzyć kompletną koncepcję rozwiązania opisującą dokładnie możliwe do wykonania funkcjonalności, technologie i wszystkie potrzebne do zastosowania systemy. Koncepcja jest zawsze prezentowana przez nas przed rozpoczęciem konkretnych prac projektowych. Obrazowana i opisywana jest za pomocą wykresów, schematów, a jeśli jest taka potrzeba odpowiednich grafik, czy animacji. Takie działania ułatwiają znacznie rozmowę z naszymi Klientami oraz umożliwiają łatwą zmianę i modelowanie koncepcji według aktualizowanych informacji przez Klientów.

Projekt

Etap projektu rozpoczynamy po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji, ustaleniu koncepcji rozwiązania oraz ustalenia ilościowego i kosztowego niezbędnych materiałów, urządzeń, systemów, jakie mają być wdrożone. Projekt jest starannie przygotowywany przez inżynierów, techników i informatyków, dlatego jego poprawność jest zawsze wielokrotnie sprawdzana przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych, czy programowych. Wszystkie projekty tworzone są za pomocą najnowszych narzędzi i metod obecnych w biznesie.

Przygotowanie infrastruktury

Aby zapewnić funkcjonowanie zaprojektowanych rozwiązań i systemów, przygotowujemy całą infrastrukturę związaną z okablowaniem strukturalnym, elektrycznym, urządzeniami sterującymi, itp. Mamy ogromne doświadczenie, dlatego sposób wykonania oraz materiały, jakie dobieramy są zawsze najwyższej jakości. Przygotowanie infrastruktury umożliwia jej przyszłą rozbudowę, rozwój oraz możliwość przyłączania dodatkowych systemów, czy modułów w obrębie danego systemu. Jesteśmy elastyczni, przez co w naszych działaniach przy tworzeniu i nadzorowaniu infrastruktury wspieramy się za pomocą firm trzecich.

 Wdrożenie zaprojektowanego rozwiązania

Następnym etapem jest wdrożenie zaprojektowanego dla Klienta rozwiązania. Każdy etap wdrożenia jest szczegółowo konsultowany. Dzięki bardzo dużej wiedzy przy wdrażaniu systemów oraz ich specyfiki, doskonale wiemy jakie kroki trzeba poczynić, aby system w krótkim czasie został uruchomiony ze wszystkimi funkcjonalnościami jakie były zawarte w projekcie.

Etapy wdrażania rozwiązań:

  • zamontowanie wszystkich niezbędnych elementów wdrażanego systemu
  • oprogramowanie systemu według potrzeb Klienta
  • testowanie wszystkich kluczowych modułów systemu, aby wykluczyć wszystkie możliwości wystąpienia awarii
  • uruchomienie systemu w pełnym wymiarze funkcjonalnym

Szkolenia i utrzymanie systemu

Aby nasi Klienci mieli możliwość płynnego przejścia na nasze rozwiązania wykonujemy profesjonalne szkolenia kadry pracowniczej (indywidualne i w grupach) o tym, jak posługiwać się danym sprzętem oraz oprogramowaniem. Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej firmy lub jeśli jest taka konieczność bezpośrednio na obiekcie u Klienta. Obrazowane są wszystkie możliwe funkcjonalności, sposób działania w sytuacjach krytycznych, itp. Dodatkowo umożliwiamy stałe wsparcie z naszej strony dla Klienta w obrębie wdrożonych przez nas systemów. Wsparcie oparte jest o usługę maintenance z szybkim działaniem w przypadku awarii, uszkodzenia systemu, itp. Dzięki licznej grupie inżynierów, techników i informatyków jesteśmy gotowi na każdą sytuację. 

Rozwój projektu

Nasze rozwiązania nie są zazwyczaj jednorazowymi wdrożeniami. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Klientami służąc profesjonalnym doradztwem, w jaki sposób mogą rozwijać swoje rozwiązania, dodawać nowe ciekawe funkcjonalności oraz jak oszczędzać lepiej i skuteczniej czas, a przez to i pieniądze. Wszelkie rozwiązania są projektowane z myślą o przyszłej rozbudowie, dlatego z naszą pomocą Klienci mają możliwość rozszerzania i rozwijania od mniejszych rozwiązań po te najbardziej rozbudowane.