Telefonia IP

Różne metody połączenia systemu Innovaphone

Sieciowanie

Innovaphone dzięki technologii IP zastosowanej w swoich centralach telefonicznych umożliwia sieciowanie wielu central, systemów w jeden spójny. Oznacza to, że użytkownicy systemu dzwonią między sobą zupełnie za darmo, zarówno w obrębie danego oddziału firmy jak i również między miastami, krajami, w których usytuowane są inne centrale IP innovaphone. Każdy użytkownik rozmawiając z drugą osobą znajdującą się w innym mieście, a nawet kraju ma wrażenie jakby rozmawiał z nią w obrębie firmy mieszczącej się w tym samym budynku. 

Miękka migracja do świata IP

Innovaphone jako jedyna marka wprowadziła rewolucyjną metodę przechodzenia ze starej technologii, jak analogowa na systemy IP w taki sposób, aby Klient nie musiał wyrzucać starego sprzętu, ale mógł nadal z niego korzystać, rozwijając jednocześnie już nowy system IP. Oznacza to, że centrala IP innovaphone pełni funkcję modułu transparentnego przepuszczając wszystkie dotychczasowe rozmowy oparte na starym rozwiązaniu. Takie podejście daje Klientom możliwość tzw. "miękkiej migracji do świata IP" oszczędzając pieniądze i czas. Nowa centrala IP zostaje z czasem rozbudowywana o nowe telefony i funkcjonalności, a stara zgodnie z przeznaczeniem odchodzi powoli do lamusa.

Rozwiązanie to jest szczegółnie pomocne w firmach, gdzie ilość użytkowników jest bardzo duża i wymiana całego systemu na nowy wiązałaby się z ogromnymi kosztami. 

System rozproszony

System central IP innovaphone pozwala na wykorzystanie technologii VPN na połączenie wielu oddziałów firmy w jeden spójny system, który zachowuje się jak wewnętrzna sieć lokalna.

System redundantny

Dla zwiększenie stabilności systemu i wykluczenia przestoju jego działania centrale IP innovaphone umożliwiają zastosowanie systemu redundantnego. Oznacza to, że można zastosować zdublowanie takiej samej centrali, która w przpadku uszkodzenia pierwszej, automatycznie przejmie jej wszystkie funkcje, a użytkownik sieci nawet nie zorientuje się, że zaszła jakakolwiek usterka. Istnieje możliwość zastosowania mniejszej centrali w celu podtrzymania wyłącznie numerów krytycznych dla firmy.

Oddział wyniesiony

Home office

System innovaphone umożliwia również tworzenie stanowisk pracy w domach, tzw: home office. Taki użytkownik za pomocą centrali IP innovaphone może pracować w domu zostając przy tym widoczny w systemie jak każdy inny użytkownik z numerem wewnętrznym. Funkcjonalność ta jest bardzo wygodna, ponieważ taki użytkownik systemu otrzymuje wszystkie normalnie dostępne funkcje, z których w każdym momencie może skorzystać.