Systemy szpitalne

Pull Cord TeleCare IP Ascom - moduł pociągowy

Moduł pociągowy stosowany jest w pomieszczeniach łazienkowych, znajdujących się zarówno wewnątrz sal pacjentów, jak i łazienek zewnętrznych tzw. korytarzowych. Wygenerowanie wezwania odbywa się poprzez pociągnięcie modułu kulkowego. Mechanizm działania jest tak zaprojektowany, aby nie ulegał uszkodzeniom przy wielokrotnym pociąganiu. Dlatego w przypadku pociągnięcia linki, górna część na lince rozczepia się na dwie połowy generując alarm i unikając wyrwania ze styku ściennego. Po dotarciu na miejsce wystarczy połączyć z powrotem kulkę i moduł jest już gotowy do ponownego użycia