Systemy szpitalne

Moduł przyzywowy TeleCare IP Ascom

Moduł przyłóżkowy trzyprzyciskowy

Trzyprzyciskowa wersja modułu przyłóżkowego pacjenta to bogatsza wersja zwykłego modułu z jednym przyciskiem. Panel ten umożliwia generowanie podstawowego wezwania personelu pielęgniarskiego lub poprzez przytrzymanie głównego, czerwonego przycisku wezwanie lekarza. Dodatkowy, zielony przycisk umożliwia powiadamianie personelu o tym, że ktoś już przyjął zgłoszenie i znajduje się w miejscu wezwania. Przycisk zielony umożliwia również skasowanie wezwania po drugim przyciśnięciu. Żółty przycisk umożliwia wezwanie dodatkowej pomocy w przypadku sytuacji wyjątkowych lub gdy personel zwyczajnie nie jest wstanie sam obsłużyć pacjenta. Moduł ten ma możliwość podłączenia mini manipulatora pacjenta przedłużanego na kablu dla zwiększenia funkcjonalności i wygody.

Moduł przyłóżkowy jednoprzyciskowy

Moduł ten jest podstawową wersją przycisku przywoławczego i naściennego pacjenta. Za pomocą tego panelu istnieje możliwość wygenerowania wezwania. Moduł ten ma możliwość podłączenia mini manipulatora pacjenta przedłużanego na kablu dla zwiększenia funkcjonalności i wygody.