Systemy szpitalne

Moduł rozmówny Ascom TeleCare IP speech module

Solidny głośnik i czuły mikrofon

Panel ten posiada głośnik, który generuje bardzo donośny dźwięk. Moduł posiada również mikrofon dla celów rozmowy dwukierunkowej personel-pacjent, pacjent-personel. Mikrofon jest tak zaprojektowany, aby wychwytywał głosy nawet w przypadku projektowanych systemów, gdzie na jedną salę pacjentów składa się tylko jeden moduł rozmówny instalowany zazwyczaj przy drzwiach wejściowych wewnątrz pomieszczenia.

Komunikacja nie tylko w TeleCare IP

Moduł rozmówny stworzony jest na potrzeby przeprowadzania rozmów głosowych. Wykonywanie takich połączeń jest możliwe zarówno w obrębie samego systemu TeleCare IP między pacjentami i personelem jak i również między innym systemem łączącym się z TeleCare IP. Systemy, które mogą się komunikować głosowo z TeleCare IP to m.in. system komunikacji bezprzewodowej IP DECT Ascom i VoWiFi Ascom. Wykorzystanie tego typu rozwiązania daje korzyści w postaci oszczędności czasu, ułatwienia pracy personelowi jak i zwiększa zadowolenie pacjentów ze względu na znaczne podwyższoną jakość ich opieki.

Kompatybilność

Moduł ten jest kompatybilny ze wszystkimi innymi modułami mogącymi wykorzystać jego funkcjonalności. Do takich modułów należą moduły przyłóżkowe, wyświetlacze pielęgniarskie, a nawet kasowniki drzwiowe, czy łazienkowe. Tak zaprojektowany system otwiera drogę na przyjazną i prostą rozbudowę systemu od najprostszego do tego najbardziej rozbudowanego i funkcjonalnego.