Komunikacja bezprzewodowa

Nadawanie i odbiór poprzez paging Ascom

Paging dwukierunkowy

Paging dwukierunkowy marki Ascom to zupełnie nowy rodzaj powszechnie znanego Pagingu. Poprzez anteny nadawczo odbiorcze jesteśmy w stanie wysyłać komunikaty o kluczowych zdarzeniach oraz alarmach bezpośrednio na pagery pracowników, którzy mogą odpowiedzieć na wiadomości tak jak w przypadku systemu IP DECT, VoWiFi, GSM i każdego systemu dwukierunkowego.

Tego typu Paging stosowany jest we wszystkich miejscach gdzie samo nadanie komunikatu nie wystarczy, ponieważ zachodzi potrzeba potwierdzenia otrzymania wiadomości, przesłanie np: zleconego zadania do następnej osoby, która jest dyspozycyjna w danym momencie lub po prostu potwierdzenie otrzymania komunikatu, bo tak zostały ustalone procedury we firmie.

Ascom położył tutaj bardzo duży nacisk na dotrzymanie poziomu funkcjonalnego takim systemom, jak IP DECT wliczając w to również interaktywne wiadomości, podobnie jak w przypadku telefonu d81 czy d62 w wersji messenger, czy model i62 messenger oparty o technologię VoWiFi.

Paging jednokierunkowy

Oprócz zupełnie nowej dwukierunkowej komunikacji Pagingowej Ascom pozostaje również przy tradycyjnych rozwiązaniach jednokierunkowych. Paging jednokierunkowy, kierowany jest do Klientów chcących uzyskać maksymalną szybkość i prostotę w pracy i obsługiwanych za pomocą takich Pagerów procesów we firmie. Paging jednokierunkowy może objawiać się w dwóch postaciach, jako paging nadawczy oraz paging odbiorczy.

Paging nadawczy umożliwia wysyłanie komunikatów i alarmów z pagerów nadawczych Ascom na inne urządzenia np.: komputer PC z dedykowanym oprogramowaniem Ascom lub Pagery odbiorcze umożliwiające odczytanie alarmu przez innych pracowników we firmie. Rozwiązanie to jest kierowane do firm, w których pracownicy odpowiedzialni są za kluczowe elementy lub osoby firmy, jak np: w przemyśle osoby obsługujące maszyny produkcyjne są w stanie generować takie alarmy do pracowników technicznych o awariach, przestojach, pożarze, itp, z kolei w obszarze szpitalnictwa mogą to być alarmy związane z zagrożeniem zdrowia lub życia jak i standardowe powiadomienia ustalone w procedurach pracy.

Paging odbiorczy umożliwia odbieranie wiadomości poprzez Pagery odbiorcze Ascom. Za pomocą Pagerów odbiorczych pracownicy są w stanie zbierać wszystkie najważniejsze dla nich informacje, a co ciekawsze informacja zawsze trafia dokładnie do tego pracownika, do którego powinna trafić. Takimi informacjami w przemyśle mogą być informacje o stanie, statusie produkcji, potrzebie dostawy materiału produkcyjnego, awariach, które w postaci czytelnej wiadomości tekstowej trafią do inżynierów, techników itp. W szpitalach i obiektach pochodnych mogą to być zawiadomienia o wezwaniach wygenerowanych przez pacjentów, choćby z samego systemu przyzywowego, jak TeleCare IP Ascom.

Moc nadawania i odbioru


Tutaj Paging Ascom pokazuje swoją najmocniejszą stronę. W odróżnieniu od systemu IP DECT, którego zasięg to ok 300m w terenie otwartym, czy VoWiFi, którego zasięg jest jeszcze mniejszy, zasięg nadawania Pagingu to promień aż 15km.

Tak ogromny zasięg to ogromne możliwości techniczne jak i również ograniczenie znacznie kosztów związanych z potrzebą dość rozbudowanej infrastruktury jak w przypadku systemu IP DECT (stacji bazowych), czy VoWiFi (acces point-ów).

Co ciekawsze odbiór w systemie Pagingowym Ascom to promień aż 2,5km a to wszystko za pomocą jednej anteny nadawczej i jednej anteny odbiorczej.