Komunikacja bezprzewodowa

Obszary pracy systemu IP DECT Ascom

Przemysł

Ascom projektując system IP Dect bardzo silnie skupił się na docieraniu do bardzo indywidualnych Klientów, zaspakajając ich często bardzo specyficzne zapotrzebowania. Jednym z kierunków biznesu, w którym systemy komunikacji IP Dect  doskonale się sprawdzają jest właśnie sfera przemysłowa.


Przykładowe korzyści:

 • stabilną komunikację głosową jak i tekstową na całym terenie firmy lub obszarach dedykowanych
 • interaktywne wiadomości dla przyspieszenia kluczowych procesów we firmie i sprawnego zarządzania zespołem pracowników
 • tworzenie harmonogramów pracy w trybach jedno i wielozmianowych, przydzielanie pracownikom konkretnych zadań
 • zabezpieczenie personalne poprzez przycisk Alarmowy jak i materialne poprzez integrację systemu VoWiFi z innymi systemami na obiekcie np: produkcyjnym, bezpieczeństwa, itp
 • lokalizację każdego ważnego zdarzenia z wysokim stopniem szczegółowości jak:(rodzaj alarmu, źródło alarmu, dokładna lokalizacja alarmu na mapie obiektu, itp)
 • oszczędność kosztów związanych z tradycyjną komunikacją GSM
 • bezpieczne i trwałe urządzenia na całe lata, gwarantowana jakość

 

Szpitalnictwo i obiekty medyczne:

Jeszcze jednym obszarem pracy telefonów VoWiFi (i62) są szpitale i pochodne tego typu obiektów jak Kliniki, Domy Seniora, itp. Ascom posiada liczne R&D przeznaczone do analizy i badań realnych problemów jakie stawiane sa przed całym szpitalnictwem projektując to coraz nowsze i bardziej funkcjonalne urządzenia. Telefon i62 VoWiFi to doskonałe narzędzie nie tylko do komunikacji głosowej na terenie szpitali, ale również do pełnego zarządzania personelem, grupami pracowników lekarzy i pielęgniarek, tworzeniem harmonogramów pracy oraz pełnej analizy i czuwania nad pacjentami. System VoWiFi Ascom możliwia również integrację z systemem przywoławczym TeleCare IP Ascom, co uzupełnia oba systemy o nowe, bardziej zaawansowane funkcjonalności i sprawia, że szpitale  mogą się szczycić statusem najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych oraz najbezpieczniejszych obiektów.


Przykładowe korzyści:

 • stabilną komunikację w strefach gdzie w grę wchodzi zdrowie i życie ludzkie i nie ma miejsca na żadne przerwy w działaniu systemu
 • lokalizowanie personelu na obiekcie i wykorzystanie tego do wezwań personelu, który akurat znajduje się najbliżesz wezwania pacjenta czy innego ważnego zdarzenia
 • przydzielanie zadań pracownikom z poziomu telefonu jak i poprzez aplikację NetPage opartą o przeglądarkę www dzięki czemu istnieje możliwość stworzenia niezależnego stanowiska dla osoby zarządzającej zespołami pracowników
 • kolejkowanie przydzielonych zadań na telefonach IP DECT dzięki priorytetyzacji alarmów rozróżnianych kolorem
 • funkcja rozmów głosowych pomiędzy samym systemem VoWiFi jak i również pomiędzy systemem VoWiFi a systemem przywoławczym (przyłóżkowym) np: TeleCare IP Ascom i innymi np: marki Ackermann czy Schrack