Komunikacja bezprzewodowa

Paging Ascom - obszry pracy

Przemysł

Ascom projektując system Pagingowy bardzo mocno skupił się na docieraniu do bardzo indywidualnych Klientów, zaspakajając ich często bardzo specyficzne zapotrzebowania. Jednym z kierunków biznesu, w którym systemy komunikacji Pagingowej doskonale się sprawdzają jest właśnie sfera przemysłowa.

Przykładowe korzyści

 • stabilna komunikacja tekstowa na całym terenie firmy lub obszarach dedykowanych
 • interaktywne wiadomości dla przyspieszenia kluczowych procesów we firmie i sprawnego zarządzania zespołem pracowników
 • tworzenie harmonogramów pracy w trybach jedno i wielozmianowych za pomocą indywidulanych ustawień na kartach SIM
 • zabezpieczenie personalne, jak i materialne poprzez Pagery
 • lokalizacja każdego ważnego zdarzenia z wysokim stopniem szczegółowości
 • oszczędność kosztów związanych z niewielką infrastrukturą, jaka jest potrzebna do uruchomienia systemu pagingowego
 • bezpieczne i trwałe urządzenia na całe lata

 

Logistyka

Paging dla logistyki to idealne rozwiązanie dla sprawnego zarządzania całym przebiegiem transportu, procesów załadunkowych i rozładunkowych, jak i skuteczne wspomaganie we wszystkich obiektach, gdzie czas jest na wagę złota i nie ma możliwości na pomyłki. Dzięki zaprojektowanym unikalnym Pagerom Ascom, dedykowanym do poszczególnych miejsc w firmie, teraz możesz się cieszyć funkcjonalnościami oraz optymalizacją pracy firmy na najwyższym dostępnym  na rynku poziomie.

Przykładowe korzyści

 • możliwość przydzielania konkretnych zadań do konkretnych osób z opcją ciągłego sprawdzania statusu
 • interaktywne potwierdzenie otrzymania zadania, potwierdzenie przyjęcia oraz zakończenia zadania
 • możliwa integracja z systemami  wewnętrznymi, systemami ERP firm, jak SAP i innymi
 • dokładna lokalizacja pracowników na mapie obiektu wyposarzonych w Pagery Ascom a51 oraz a71
 • rejestr wszystkich zdarzeń i tworzenie raportów
 • integrację i wspólpracę ze wszystkimi innymi systemami w firmie w celu wyciągnia z nich kluczowych informacji- wiele innych

 

Strefy niebezpieczne

Miejsca niebezpieczne o specyfice wyjątkowo zagrażającej zdrowiu lub życiu człowieka to obszar, w którym  system Pagingowy Ascom broni się sam bez żadnej pomocy. Budowa pagerów a71 oraz ich specjalnie zaprojektowane funkcjonalności wraz z hardware sprawiają, że ludzie pracujący w strefach niebezpiecznych mogą poczuć się bezpiecznie. Ascom jako globalna marka posiad unikalne wdrożenia na całym świecie w obszarach, w których tradycyjne i przestarzałe rozwiązania nie mają szans bytu.

Przykładowe korzyści

 • stabilną komunikację w strefach najtrudniejszych do pokrycia zasięgiem jak np: (tunele, obiekty o ciężkiej strukturze, huty, itp)
 • ochronę pracowników poprzez lokalizowanie ich na obiekcie- ochronę pracowników za pomocą zainstalowanych w pagerach czujników upadku lub bezruchu opartych o najnowocześniejsze rozwiązania, w tym wykorzystujące żyroskopy
 • możliwość generowania alarmów krytycznych za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych przycisków alarmowych lub zawleczki
 • pracę w najbardziej zagrożonych strefach np: wybuchem, pożarem, za pomocą pagerów w wersji ATEX.
 • wiele innych

 

Szpitalnictwo i obiekty medyczne

Jeszcze jednym obszarem pracy pagerów są szpitale i pochodne tego typu obiektów, jak: Kliniki, Domy Seniora, itp. Ascom posiada liczne R&D przeznaczone do analizy i badań realnych problemów, jakie stawiane są przed całym szpitalnictwem projektując coraz to nowsze i bardziej funkcjonalne urządzenia. Pagery to doskonałe narzędzie nie tylko do szybkiej i konkretnej komunikacji tekstowej na terenie szpitali, ale również do pełnego zarządzania personelem, grupami pracowników: lekarzy i pielęgniarek, tworzeniem harmonogramów pracy oraz pełnej analizy i czuwania nad pacjentami. System Ascom umożliwia również integrację z systemem przywoławczym TeleCare IP Ascom, co uzupełnia oba systemy o nowe, bardziej zaawansowane funkcjonalności i sprawia, że szpitale  mogą się szczycić statusem najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych oraz najbezpieczniejszych obiektów.


Przykładowe korzyści

 • stabilną komunikację w strefach, gdzie w grę wchodzi zdrowie i życie ludzkie i nie ma miejsca na żadne przerwy w działaniu systemu
 • lokalizowanie personelu na obiekcie i wykorzystanie tego do wezwań personelu, który akurat znajduje się najbliżej wezwania pacjenta, czy innego ważnego zdarzenia
 • przydzielanie zadań pracownikom z poziomu samego pagera, jak i poprzez aplikację NetPage opartą o przeglądarkę www, dzięki czemu istnieje możliwość stworzenia niezależnego stanowiska dla osoby zarządzającej zespołami pracowników
 • priorytetyzacja zgłoszeń, alarmów