Komunikacja bezprzewodowa

Topologia- połączenia wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Wewnętrzne i zewnętrzne połączenia

Dzięki możliwości podłączenia do centrali tradycyjnych jak i również nowych central IP, system ma możliwość połączeń głosowych nie tylko w obrębie samego systemu IP DECT wewnątrz firmy, ale również na zewnątrz. W przypadku dodania do systemu centrali telefonicznej, użytkownicy telefonów mogą dzwonić na numery zewnętrze tak jak w przypadku tradycyjnego systemu GSM ale to nie wszystko. Jednym z największych plusów jest to,iż w przypadku połączenia kilku oddziałów firmy poprzez centralę telefoniczną wykorzystującą protokół IP, jak np: Innovaphone, jesteśmy w stanie wykonywać połączenia całkowicie za darmo pomiędzy poszczególnymi placówkami firmy. Przynosi to natychmiastowe oszczędności w skali całego roku.

Otwartość na starszą infrastrukturę

System jest tak skonstruowany i posiada takie moduły aby nawet Klienci posiadający starsze rozwiązania czy analogową infrastrukturę mogli korzystać z rozwiązania IP DECT bez dużych nakładów kosztowych. Jest to możliwe dzięki instalacji tzw. Gateway’a( tzw. Blade). Umożliwiają one podłączenie tradycyjnych stacji bazowych DECT do systemu IP DECT zachowując przy tym normalny i pełny "handover" (przelogowanie się telefonów pomiędzy następnymi stacjami bazowymi bez utraty połączenia i przerwania rozmowy). Takie rozwiązanie jest już dziś wdrożone zarówno w małych oraz w dużych firmach na całym świecie.

Budowa modułowa

System IP DECT jak i również VoWiFi jak i Paging ma budowę modułową. Potencjał tej idei drzemie w możliwości łatwej i stosunkowo niedrogiej rozbudowy, za każdym razem gdy jest taka potrzeba. Jesteśmy w stanie poszerzać system o dodatkowe stacje bazowe (access point-y) jak i również logować coraz więcej słuchawek IP DECT. Wszystko zależy od potrzeb danego Klienta. Dodatkowo poszczególne modele telefonów również mogą być uaktualniane do wersji wyższych. W skład systemu IP DECT może wchodzić maksymalnie aż 2.500 tys. stacji bazowych oraz 10.000 tys. urządzeń końcowych (telefonów IP DECT)