Systemy szpitalne

Corridor Display Ascom do wyświetlania wezwań

Doskonałe uzupełnienie systemu TeleCare IP

Wyświetlacze są urządzeniami do obrazowania w czytelnej formie wezwań, alarmów pochodzących z systemu TeleCare IP oraz innych systemów techniczne mogących komunikować się z tym modułem. Są one usytuowane na korytarzach szpitali w konkretnych oddziałach. Wezwania i alarmy, które są wyświetlane przez konkretny wyświetlacz pochodzą zazwyczaj ze zdefiniowanego wcześniej oddziału natomiast w razie potrzeby istnieje możliwość wyświetlania wezwań na tym samym wyświetlaczu również z innych oddziałów szpitala.

Wyświetlacze mogą służyć jako urządzenia redundantne wyświetlając alarmy, informacje z innych systemów, które chwilowo z różnych przyczyn jak awaria mogły przestać poprawnie działać. Wyświetlacz może służyć również do dublowania wyświetlanych informacji innych urządzeń aby skuteczność systemu była jeszcze większa.

Funkcje, których nie można przeoczyć

Wyświetlacze korytarzowe prezentują bardzo duże i wyraźne znaki, które są czytelne nawet z 20 metrów. Jest to bardzo ważne, gdyż zmniejsza to znacznie zmęczenie pracowników poprzez unikanie niepotrzebnych ruchów. Uzupełniającą funkcjonalnością jest wyświetlanie informacji w trzech kolorach: czerwonym, żółtym i zielonym, mogąc w ten sposób rozróżniać wezwania, alarmy. Dodatkowo wyświetlacze emitują również sygnały akustyczne mogące być dołączane do każdej wygenerowanej informacji, gdy wzmożona uwaga jest wymagana. Dla możliwości wyboru wyświetlacza na swoje potrzeby, moduły te występują w 4 wariantach:

  • wyświetlacz 6 znakowy jednostronny
  • wyświetlacz 6 znakowy dwustronny
  • wyświetlacz 12 znakowy jednostronny
  • wyświetlacz 12 znakowy dwustronny