Systemy szpitalne

Wyświetlacz pielęgniarski Ascom room display

Duży wyświetlacz i czytelne wiadomości

Wyświetlacz posiada podświetlany ekran LCD prezentujący wiadomości, które są czytelne z prawie każdego miejsca w pokoju. Długie wiadomości zostają automatycznie przewinięte od prawej do lewej strony ekranu.

Sygnalizacja dźwiękowa i priorytetyzacja dostarczanych wiadomości

Ekran pielęgniarski umożliwia wyświetlanie wiadomości przychodzących, a co ważniejsze priorytetyzowanie tych wiadomości. Wiadomości priorytetowe obrazowane są zawsze jasnym kolorem oraz wyświetlane jako pierwsze w kolejce. Taka funkcjonalność zapewnia, że nigdy ważna wiadomość nie zostanie pominięta.

Czytnik kart RFID poprawia opiekę nad pacjentem

Wbudowany czytnik kart RFID automatycznie rozpoznaje i zapisuje członków personelu, którzy wchodzą do danego pomieszczenia, gdzie zostało wygenerowane wezwanie. Takie zapisane informacje mogą posłużyć do podwyższania wydajności i jakości pracy personelu oraz zwiększania opieki nad pacjentem.

Interaktywne wiadomości oraz możliwość rozmów głosowych zwiększają szybkość komunikacji

Wyświetlacz umożliwia przełączenie wiadomość w stan oczekiwania lub skasowanie jej za pomocą przycisku. Wszystkie przyciski wyświetlacza pielęgniarskiego są odporne na czyszczenie ostrymi środkami dezynfekującymi, jakich używa się przeważnie w szpitalach i pochodnych tego typu obiektów. Dodatkową i jedną z najmocniejszych zalet panelu pielęgniarskiego jest możliwość dołączenia modułu głosowego. Dzięki takiemu kompletowi personel ma możliwość wdzwaniania się do konkretnych pokoi i łóżek pacjentów. Funkcjonalność ta działa również w drugą stronę, kiedy to pacjent generuje alarm i po odebraniu go na wyświetlaczu pielęgniarskim można aktywować rozmowę głosową, z tymże pacjentem. Panel umożliwia również dwa rodzaje nasłuchu sal pacjentów.

  • nasłuch niewidoczny: gdy personel chce usłyszeć co dzieje się w pomieszczeniu natomiast nie ma potrzeby informowania o tym samych pacjentów znajdujących się w sali
  • nasłuch słyszalny, który rozpoczyna się charakterystycznym sygnałem po stronie pacjentów w celu powiadomienia ich, że są w danym momencie nasłuchiwani

W salach, gdzie znajdują się pacjenci szczególnie chorzy jest to funkcjonalność niezwykle przydatna. Funkcje te stosuje się również w domach opieki, domach seniora-opieki starczej.