Case Study

Zakład Poprawczy Poznań - rozwiązanie

ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ ZBUDOWANY W OPARCIU O AUTORSKĄ PLATFORMĘ TechLinkTM

Cel

Głównym celem jaki został postawiony przed realizacją projektu był wzrost bezpieczeństwa personelu pracującego w Zakładzie poprawczym poprzez ochronę personalną i monitorowanie poszczególnych pracowników. Kolejną istotną potrzebą była poprawa wykrywania niebezpiecznych zdarzeń w pokojach wychowanków, natychmiastową ich eskalację oraz przekazywanie zdarzeń kluczowych do personelu. Dodatkowo system miał umożliwić podjęcie działań prewencyjnych i optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich Zakładu Poprawczego. Poza tym, funkcjonalnością realizowaną przez system miało być wyeliminowanie kontaktów wychowanków w godzinach nocnych (np. bójki) oraz możliwość wezwania strażników przez wychowanków do izb przejściowych oraz wychowawców, gdy sypialnie zostają zamykane.

Wyzwania

Realizacja projektu wymagała sprostania wielu wyzwaniom zarówno technicznym, jak i osobowym. Projekt w pierwszym etapie wymagał określenia założeń i końcowego celu, a następnie konieczne byo doprecyzowanie funkcjonalności na etapie analizy szczegółowej. Kluczową kwestią okazał się być dobór technologii i systemów spełniających oczekiwane zakresy działania oraz zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilności działania. Ważnym zadaniem było optymalne wykorzystanie istniejących już systemów i zasobów zakładu oraz dostosowanie systemu do procedur, przy jednocześnie możliwie prostej i intuicyjnej obsłudze. Zastosowane technologie dobrane zostały zgodnie z założonymi kryteriami funkcjonalnymi, ale przede wszystkim możliwościami finansowymi jednostki.

Realizacja

Zintegrowany System Bezpieczeństwa i Zarządzania Informacją zbudowany został w oparciu o technologię bezprzewodową - pagingową firmy Ascom oraz system alarmowy i kontroli dostępu Genesis. Zastosowanie systemu Ascom umożliwiło dostarczenie funkcjonalności związanych z ochroną personalną, monitorowaniem upadków i bezruchów oraz efektywną eskalacją zdarzeń. Dla lokalizacji alarmów pochodzących z pagerów w obiekcie zainstalowano lokalizatory dzieląc cały budynek na strefy. Jednostkę centralną systemu, jak i jego warstwę aplikacji (wizualizacja, zarządzanie i raportowanie) stanowi autorska platforma TechLinkTM pracująca pod kontrolą Microsoft Windows Server wraz z bazą danych MS SQL. W sypialniach dla realizacji funkcji bezpieczeństwa i przyzywowych zainstalowano bariery podczerwieni oraz przyciski wandaloodporne, które zostały spięte ze sobą odpowiednią logiką. Wszystkie zdarzenia wymagające reakcji są wysyłane zarówno do aplikacji wizualizacyjnej, jak i bezpośrednio do strażników na pagery.

Korzyści

Cele stawiane przed projektem zostały osiągnięte i przyniosły wymierne korzyści, a w tym:

  • optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego
  • zwiększenie bezpieczeństwa personelu - poprawa skuteczności ochrony i wykrywania niebezpiecznych ognisk zdarzeń
  • natychmiastowe powiadomienie o zdarzeniu i eskalacja zdarzeń - pełne raportowanie zdarzeń
  • możliwość podejmowania działań prewencyjnych i optymalizacja pracy Zakładu Poprawczego