Komunikacja bezprzewodowa

Bezpieczeństwo - lokalizacja - ochrona personalna

Lokalizacja

System IP DECT Ascom umożliwia zabezpieczenie pracowników i mienia firmy w bardzo szerokim zakresie. Najważniejszą korzyścią z posiadania systemu jest możliwość lokalizacji wszelkich najważniejszych zdarzeń, w tym również niebezpiecznych, dotyczących zagrożenia życia lub sporych strat materialnych.

Za pomocą specjalnych modułów lokalizujących, rozmieszczonych w obiekcie jesteśmy w stanie monitorować przemieszczanie się pracowników. Jest to bardzo pomocne w przypadku wystąpienia awarii, ponieważ system generuje informację na telefon pracownika, który aktualnie znajduje się najbliżej miejsca zagrożenia. Dobrym przykładem jest usterka maszyny produkcyjnej (alarmowany jest technik znajdujący się najbliżej miejsca awarii) lub wezwanie pielęgniarki do łóżka pacjenta na terenie szpitala (alarmowana jest pielęgniarka znajdująca się najbliżej alarmującego pacjenta).

Lokalizacja słuchawek poprzez stacje bazowe ma szerokie zastosowanie. System Ascom umożliwia integrację z konkretnymi urządzeniami i systemami, dzięki czemu mamy pełen podgląd na pracę firmy w wielu obszarach.

W sytuacji kiedy chodzi o monitorowanie stanu konkretnych urządzeń, jesteśmy w stanie:

  • wskazać na mapie obiektu urządzenie, które uległo awarii lub zatrzymaniu z różnych przyczyn,
  • zidentyfikować dokładne źródło problemu jak np: brak zasilania, przegrzanie, pożar, zacięcie się, czy usterka wywołana przez czynnik ludzki,
  • przekazywać w/w informacje na telefony IP DECT Ascom do konkretnych osób jak: odpowiedzialnych za dane procesy (technicy, inżynierowie, kierownicy produkcji, utrzymanie ruchu czy w obszarze szpitalnictwa i pochodnych np: do lekarzy, pielęgniarek, oddziałów szybkiej reakcji, itp.)

Ochrona personalna

Wraz z rozwojem technologicznym wzrasta świadomość firm w zakresie konieczności zwiększania ochrony personalnej swoich pracowników. Efektem tego jest coraz większa dbałość o bezpieczeństwo.  Firma Ascom podążając za tym trendem projektuje systemy spełniające wymagania Klientów w tym zakresie. Telefony IP DECT Ascom oprócz podstawowych funkcjonalności takich jak rozmowy głosowe, wiadomości tekstowe i interaktywne oferuje swoim Klientom znacznie więcej. ZOBACZ FILM >>

Co ?

IP DECT oferuje dodatkowo system ochrony personalnej. Słuchawki IP DECT Ascom to najnowocześniejsza technologia związana z wykrywaniem niebezpiecznych zdarzeń, które przytrafiają się w każdym zakładzie pracy. Telefon IP DECT Ascom posiada wbudowaną aparaturę zainstalowaną wewnątrz urządzenia (w tym szereg czujników) i potrafi m.in.:

  • wykrywać upadek pracownika (potrącenie przez wózek widłowy, przygniecenie przez spadający kontener, palety, itp)
  • wykrywać bezruch pracownika w przypadku np: utraty przytomności, zasłabnięcia lub unieruchomienia
  • generować alarm za pomocą specjalnie do tego zaprojektowanych dużych i prostych w użyciu przycisków alarmowych
  • generować alarm za pomocą specjalnie do tego zaprojektowanych modułów pociągowych zainstalowanych w telefonie (pull cord); pociągnięcie linki i wyszarpnięcie z gniazda powoduje generowanie alarmu,
  • generować bardzo silny alarm dźwiękowy za pomocą wbudowanej syreny alarmowej

Zaprojektowane nawet dla najtrudniejszych warunków

Słuchawki IP DECT firmy Ascom są zaprojektowane do działania w ekstremalnych warunkach pracy. W naszej ofercie dostępne są modele przeznaczone dla przemysłu, których specyfikacja techniczna zawiera m.in. wszystkie klasy szczelności jak kurzo-wodoodporność, wytrzymałość na mycie środkami chemicznymi (dezynfekcja). Posiadamy także słuchawki ATEX stworzone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, pożarem (to strefy w których każda iskra powoduje pożar). Jeśli chcesz zobaczyć testy wytrzymałości modeli słuchawek firmy ASCOM zapraszamy do obejrzenia filmu. ZOBACZ FILM>>