Komunikacja bezprzewodowa

Paging Ascom - bezpieczeństwo

Lokalizacja

System Pagingowy Ascom umożliwia zabezpieczenie pracowników i mienia firmy w bardzo szerokim zakresie. Najważniejszą korzyścią z posiadania systemu jest możliwość lokalizacji wszelkich najważniejszych zdarzeń, w tym również niebezpiecznych, dotyczących zagrożenia życia lub sporych strat materialnych.

Za pomocą specjalnych modułów lokalizujących rozmieszczonych w obiekcie jesteśmy w stanie monitorować przemieszczanie się pracowników. Jest to bardzo pomocne w przypadku wystąpienia awarii, ponieważ system generuje informację na pager pracownika, który aktualnie znajduje się najbliżej miejsca zagrożenia. Dobrym przykładem jest usterka maszyny produkcyjnej (alarmowany jest technik znajdujący się najbliżej miejsca awarii) lub wezwanie pielęgniarki do łóżka pacjenta na terenie szpitala (alarmowana jest pielęgniarka znajdująca się najbliżej alarmującego pacjenta).

System Ascom umożliwia integrację z konkretnymi urządzeniami i systemami, dzięki czemu mamy pełen podgląd na pracę firmy w wielu obszarach.

W sytuacji, kiedy chodzi o monitorowanie stanu konkretnych urządzeń jesteśmy w stanie:

  • wskazać na mapie obiektu urządzenie, które uległo awarii lub zatrzymaniu z różnych przyczyn
  • zidentyfikować dokładne źródło problemu jak: brak zasilania, przegrzanie, pożar, zacięcie się, czy usterka wywołana przez czynnik ludzki i przekazać taką informację na pager
  • przekazywać w/w informacje na Pagery Ascom do konkretnych osób odpowiedzialnych za dane procesy jak: technicy, inżynierowie, kierownicy produkcji, utrzymanie ruchu, czy w obszarze szpitalnictwa i pochodnych np: do lekarzy, pielęgniarek, oddziałów szybkiej reakcji, itp.

Ochrona personalna

Technika idzie do przodu, a ochrona swoich pracowników i kładzenie coraz większego nacisku na bezpieczeństwo powoduje, że Ascom zaczyna urzeczywistniać swoją ideę budowania systemów tworzących w 100%-procentach bezpieczne firmy. Pagery Ascom a51 jak i a71 oprócz podstawowych funkcjonalności związanych z wiadomościami tekstowymi, w tym również interaktywnymi posiada coś, czego nie ma żadna konkurencja na świecie. ZOBACZ FILM >>

Co ?

System ochrony personalnej. Pagery Ascom to najnowocześniejsza technologia związana z wykrywaniem niebezpiecznych zdarzeń przytrafiających się niestety m.in Waszym pracownikom. Pagery Ascom posiadają szereg czujników i aparatury zainstalowanej wewnątrz urządzenia i potrafią m.in.:

  • wykrywać upadek pracownika jaki zawsze może się zdarzyć, chociażby poprzez (potrącenie przez wózek widłowy, przygniecienie przez spadający kontener, palety, itp)
  • wykrywać brak ruchu w przypadku np: (utraty przytomności, osłabnięcia lub innego jeszcze groźniejszego wypadku po, który pracownik został unieruchomiony i potrzebuje natychmiastowej pomocy
  • generować alarm za pomocą specjalnie do tego zaprojektowanych dużych i prostych w użyciu przycisków alarmowych
  • generować alaram za pomocą specjalnie do tego zaprojektowanych modułów pociągowych zainstalowanych w pagerze. Pociągnięcie linki i wyszarpnięcie z gniazdka powoduje generowanie alarmu
  • generować bardzo silny alarm dźwiękowy za pomocą wbudowanej syreny alarmowej.

Zaprojektowane nawet dla najtrudniejszych warunków

Mówiąc o najtrudniejszych warunkach chodzi oczywiście o miejsca, gdzie zagrożenie życia jest wyjątkowo wysokie, miejsca, gdzie występuje bardzo duże natężenie chałasu. W niektórych obiektach praca musi trwać również przy dużej wilgoci, czy nawet bezpośrednim polewaniu wodą, a są i takie, w których dochodzi czasami nawet do wycieku łatwopalnych oparów i gazów. Dla pagerów p71 i 71 to nie problem. Właśnie do takich miejsc zostały zaprojektowane. Ich unikalne funkcjonalności, wytrzymała konstrukcja wodo i kurzo odporna sprawia, że można je stosować praktycznie wszędzie, a wersja ATEX wzmacnia ich pozycje, stawiając system Pagingowy Ascom na pierwszym miejscu.