Produkty i usługi

Topologia - systemy oparte o Lan i technologię IP

Otwartość systemu

Serwer komunikacyjny TechLinkTMBridge jest zupełnie otwarty na połączenia z najróżniejszymi systemami informatycznymi, jak i teleinformatycznymi. Działa on pod kontrolą otwartego systemu operacyjnego typu Real Time Operating System (RTOS)  dedykowanego dla tego urządzenia. Dzięki podejściu projektowemu umożliwia zaimplementowanie obsługi otwartych protokołów i interfejsów komunikacyjnych dostępnych na rynku w zależności od potrzeb projektowych.