Komunikacja bezprzewodowa

Zarządzanie procesami poprzez Asom i TechLinkTMBridge

Idea przekazywania informacji

Za pomocą Ascom oraz TechLinkTMBridge jesteśmy w stanie szybko reagować na zdarzenia, alarmy, wypadki i precyzyjnie przesyłać o nich informacje na telefony IP DECT, VoWiFi, Pagery, a nawet na zwykłe telefony GSM. Wyciąganymi informacjami z poszczególnych systemów mogą być np: alarm zacięcia się maszyny, pożar w danym pomieszczeniu, uszkodzenie danego urządzenia, zagrożenie życia lub zdrowia pracownika.

W ten sposób oszczędzasz czas, pieniądze i unikash najgorszych i niechcianych sytuacji w Twojej firmie.

Korzyści jakie mogą z tego płynąć to m.in.:

 • natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniu osób odpowiedzialnych
 • powiadamianie o alarmach, włamaniach, ochronie osobistej,  zdarzeniach, przerwach w działaniu linii produkcyjnej, awariach systemów i infrastruktury IT , pożarze etc..
 • skrócenie czasu awarii maszyny, sprzętu,  a tym samym przestoju produkcji
 • wizualizacja miejsca zdarzenia
 • optymalizacja procesów biznesowych poprzez analizę pozdarzeniową i dokonywanie  odpowiednich zmian i działań prewencyjnych
 • pełne raportowanie zdarzenia
 • oszczędność znacznych kosztów komunikacyjnych dzięki dystrybucji IP
 • stabilna komunikacja bezprzewodowa pomiędzy wszystkimi dedykowanymi pracownikami
 • ochrona personalna oraz szczegółowa wizualizacja miejsca niebezpiecznego zdarzenia na mapie obiektu

 


Zarządzanie procesem zgłoszenia awarii

Aby zapewnić zapewnić sobie całkowite panowanie nad przebiegiem wszystkich procesów we firmie i szybką obsługę awarii należy pamiętać, że są 3 etapy (fazy) działania:

 • w pierwszej fazie zbieranie informacji wygenerowanych z urządzeń, systemów, przez człowieka
 • w drugiej fazie dystrybuowanie tych alarmów, zgłoszeń do osób i systemów, które powinny się nimi zająć
 • w trzecej fazie, aby utrzymać porządek i pełną historię zdarzeń dla wyciągania wniosków należy to wszystko raportować

Takie założenie wykorzystując komunikację bezprzewodową Ascom oraz serwer komunikacyjny TechLinkTMBridge pozwala na znaczną optymalizację pracy Twojej firmy (produkcja, logistyka, czy szpital). Te punkty występują praktycznie w każdym obszarze biznesowym, dlatego należy pamiętać, że to klucz do sukcesu. Jesteśmy w stanie zbierać informacje z systemów, maszyn, innych urządzeń poprzez wbudowane przyciski, oprogramowanie, automatykę, a nawet podstawowe styki elektryczne.

Do odbierania tych informacji posiadamy całą gamę urządzeń bezprzewodowych i przewodowych od telefonów GSM po profesjonalne telefony IP DECT, VoWiFi Ascom, Pagery Ascom, a kończąc na wygodnej i prostej w obsłudze aplikacji techlink do monitorowania całego workflow.

 Monitorowanie produkcji

Oprócz tworzenia historii i jej zapisywania, ważne jest monitorowanie w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że natychmiastowo dowiadujemy się o kluczowych zdarzeniach dotyczących danej tematyki, a na tym przykładzie, produkcji. Informacje jakie możemy uzyskać jesteśmy w stanie wyciągać bezpośrednio z maszyn (automatyka, aplikacja, styki elektrycznych) lub ze źródeł zewnętrznych (bazy danych, aplikacje, DECT).

Następnym etapem monitorowania produkcji jest oczywiście wyświetlenie wszystkich pożądanych procesów w formie wizualizacji prostej lub zaawansowanej. Jesteśmy w stanie zobaczyć jaka maszyna najszybciej pracuje, które urządzenia, maszyny  najczęściej się psują,  z jaką wydajnością pracują, jaki pobór prądu wykorzystują jak i nawet na której zmianie pracowników produkcja idzie najlepiej i najwydajniej.

Za pomocą Ascom, jak i  TechLinkTMBridge jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym wizualizować wszystkie zdarzenia na dokładnej mapie obiektu z rozmieszczeniem wszystkich maszyn odgrywających główne role we firmie. Każda usterka, przestój celowy, bądź awaria może być bardzo dokładnie wyświetlana, a co więcej można nadać jej odpowiedni priorytet.

Aby monitorowanie przynosiło pożądany efekt i prowadziło do ciągłego optymalizowania Waszych kosztów, problemów, obsługi procesów, wszystkie zdarzenia zachodzące i monitorowane są raportowane i zapisywane w logach, z których w późniejszym czasie można wnioskować, co należy zmienić, usunąć, bądź ulepszyć.