Kontakt

EMTEL SYSTEM

Funkcjonujemy i jesteśmy dostępni codziennie w godzinach 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku.

Biuro: 

Emtel System Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Promienista 11, 
60-288 Poznań

Aldona Olejniczak
Office Manager


aldona.olejniczak@emtel-system.pl
biuro@emtel-system.pl

tel. (61) 64 64 500, 
fax (61) 64 64 501

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320571. Emtel System Sp. z o.o. Sp.k. ul. Promienista 11, 60-288 Poznań, NIP 781-182-98-36, REGON: 301003563