Emtel System Sp. z o.o.

TechLink – the IoT integration platform 

It is an information collector with data management, real-time analytics and end-user information exchange. 

It operates in many areas: Building Security Systems, Smart Metering Infrastructure (electricity, heating, gas), Smart Factories (Machinery Monitoring, Logistics System, Access Control, CCTV, FAS), Location Systems (beacons, GPS). 

Najnowocześniejsza ochrona personalna, a w tym ATEX

za pomocą systemów bezprzewodowych

Dzięki synergii rozwiązań ochrony personalnej i Platformy Integracyjnej TechLink jesteśmy w stanie chronić Państwa pracowników w każdej, nawet najcięższej i niebezpiecznej strefie zakładu.


TechLink dla szpitali i obiektów pochodnych

Integracja systemów na wielu płaszczyznach

Dzięki Platformie TechLink szpital otrzymuje doskonałą komunikację, wizualizację i zarządzanie wszystkimi kluczowymi zdarzenami. Dzięki zastosowaniu tego rozwiazania szpital oszczędza koszty, skraca czas reakcji na zdarzenia, a także otrzymuje znacznie większy komfort pracy.

Bezpieczeństwo, komunikacja, zarządzanie informacją

Oszczędzaj, przyspieszaj swoje procesy, zwiększaj komfort pracy

Nieustanne zwiększanie efektywności produkcji, zarządzanie zasobami oraz poprawa bezpieczeństwo dzięki lepszego zarządzaniu. Informacja, poprzez wdrażanie wysokotechnologicznych rozwiązań opartych o autorska Platformę TechLink.

Aplikacja TechLink Mobile 

Alarmy wysyłany do właściwych osób, w najkrótszym możliwie czasie.

Dzięki aplikacji TechLink Mobile wszystkie krytyczne i isotne z punktu widzenia firmy zdarzenia zostają natychmiast przesłane do konkretnych osób.
Teraz możesz otrzymywać alarmy o zdarzeniach tego typu jak np. awaria maszyny na produkcji, przekroczenie parametru środowiskowego czy zagrożenie życia swojego współpracownika.

Nasze kluczowe rozwiązania

  • Projekty szyte na miarę

    Projekty szyte na miare

    Projektujemy rozwiązania dopasowane do wymagań naszych klientów. Potrzeby związane z określonymi systemami i funkcjonalnościami określane są na etapie analizy szczegółowej i testów.

  • Dedykowane systemy

    W naszych projektach  wykorzystujemy tylko i wyłącznie dedykowane rozwiązania i systemy najlepszych producentów na całym świecie.
  • Przykładowe realizacje


Wiodący producenci

wybierz rozwiązanie