Telefonia IP

Bezpieczeństwo w systemach IP Innovaphone

Niezawodność

Centrale IP innovaphone odznaczają się wyjątkową niezawodnością pod różnymi aspektami. Jednym z nich jest fakt, że urządzenia te w swojej budowie nie posiadają, żadnych ruchomych elementów jak wentylator, co wyklucza możliwość popsucia się. Przez ten sam fakt centrale IP nie nagrzewają się co z kolei wyklucza możliwość przegrzania lub nawet spięcia elektrycznego. Co lepsze centrale IP innovaphone potrafiące obsłużyć nawet do 2.000 użytkowników wykorzystują zaledwie z 10 Watt dlatego są niezwykle oszczędne zdobywając przez to oznaczenie "green" jako ekologiczne rozwiązanie.

Małe wykorzystanie mocy ma jeszcze jeden bardzo duży plus. Aby podtrzymać nawet duży system z setkami użytkowników wystarczy zastosować zwykły, standardowy UPS zamiast bardzo drogiego, dużego UPS-a jakie są stosowane przy rozwiązaniach tradycyjnych, analogowych dla potężnych central telefonicznych starszego typu. 

Ochrona przed podsłuchem

Rozwiązanie komunikacyjne IP innovaphone to w 100% bezpieczne rozwiązanie. Każdy kanał głosowy, każda rozmowa przeprowadzana przy użyciu systemu innovaphone jest kodowana w taki sposób, że odczytanie jej nawet przez najlepszych hackerów graniczy z cudem. Dodatkowo centrale IP innovaphone posiadają włąsny system operacyjny, który nie jest tak powszechny jak darmowe rozwiązanie. Takie podejście marki innovaphone znacznie wzmacnia poziom bezpieczeństwa i ogranicza ryzyko do minimium.

Administracja

Aby dostęp do administracji systemu nie był taki prosty, innovaphone stosuje w swoich rozwiązaniach wielopoziomowe zabezpieczenie hasłem. Oznacza to, że nie ma uniwersalnego hasła do wejścia we wszystkie sektory systemu.