Produkty i usługi

Integracja - systemy automatyki i bezpieczeństwa

Integracja z automatyką przemysłową

Serwer komunikacyjny  TechLinkTMBridge  umożliwia integracją z automatyką przemysłową z wykorzystaniem najbardziej popularnych protokołów
przemysłowych, w tym ProfiBUS, ProfiNET, MODbus, MBUS, BACnet, etc. Działa  z wykorzystaniem protokołu czasu rzeczywistego PowerLink Ethernet .

Integracja umożliwia  zarządzanie zdarzeniami, centralne zbieranie zdarzeń krytycznych i wiadomości oraz późniejszą jego eskalację  z wykorzystaniem m.in. urządzeń mobilnych.

Integracja z automatyką budynkową

Serwer  komunikacyjny TechLinkTMBridge umożliwia integrację z automatyką budynkową w bezpośredni sposób z poszczególnymi komponentami (czujniki temperatury, wilgoci, liczniki, etc), lub na poziomie integracji z aplikacjami klasy BMS.  Serwer TechLinkTMBridge umożliwia zarządzanie stanami, centralne zbieranie zdarzeń i przekazywanie zadań do osób odpowiedzialnych za obsługę zdarzenia.

Integracja z systemami bezpieczeństwa

Serwer komunikacyjny TechLinkTMBridge za pośrednictwem autorskiej platformy TechLink, umożliwia integrację z elementami bezpieczeństwa, w tym z systemem CCTV, KD, SSWiN, RCP, p.poż etc. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie systemami  i zdarzeniami generowanymi przez poszczególne elementy  z wykorzystaniem m.in. urządzeń mobilnych.