Produkty i usługi

Zastosowanie - integracja systemów

TechLinkTMBridge to serwer komunikacyjny mający zastosowanie w projektach, w których standardowe funkcjonalności nie wystarczają do zapewnienia pełnego przepływu kluczowych informacji. Wdrożenie tego urządzenia zapewnienia wysoki poziom bezpieczeństwa i oszczędności w przedsiębiorstwie.

TechLinkTMBridge został wdrożony i cieszy się dobrą opinią w obiektach przemysłowych, produkcyjnych, jak nawet obiektach szpitalnych (szybka reakcja jest tam szczególnie istotna). Serwer opracowany został na podstawie otwartych protokołów komunikacyjnych. Może łączyć się z większością systemów teleinformatycznych na świecie, od podstawowych styków elektrycznych (np. alarm, brak alarmu), po rozbudowane rozwiązania teleinformatyczne. Serwer został stworzony do pracy samodzielnej oraz do integracji z innymi systemami informatycznymi.

 

Wdrożenie TechLinkTMBridge pozwala na uzyskanie następujących funkcjonalności

  • natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniu osób odpowiedzialnych,
  • powiadamianie o alarmach, włamaniach, ochronie osobistej,  zdarzeniach, przerwach w działaniu linii produkcyjnej, awariach systemów i infrastruktury IT , pożarze etc,
  • skrócenie czasu awarii maszyny, sprzętu, a tym samym przestoju produkcji,
  • wizualizacja miejsca zdarzenia,
  • optymalizacja procesów biznesowych poprzez analizę pozdarzeniową i dokonywanie  odpowiednich zmian i działań prewencyjnych,
  • pełne raportowanie zdarzenia,
  • oszczędność znacznych kosztów komunikacyjnych dzięki dystrybucji IP,
  • stabilna komunikacja bezprzewodowa pomiędzy wszystkimi dedykowanymi pracownikami,
  • ochrona personalna oraz szczegółowa wizualizacja miejsca niebezpiecznego zdarzenia na mapie obiektu.