Systemy informatyczne

Egate - system elektronicznej ewidencji osób

Dlaczego eGate ?

Jednym z zadań pracowników ochrony pracujących na bramach wejściowych do zakładu jest obsługa związana z wprowadzaniem i wyprowadzaniem gości na teren obiektu. W większości obiektów w Polsce rejestracja gości wykonywana jest nadal w formie papierowej. Tym samym procedura ta jest pracochłonna, wymaga wprowadzenia danych do księgi we/wy i ręcznego wystawiania przepustek. Taka obsługa narażona jest na wprowadzenie błędnych danych, brak szybkiego wsparcia w przypadku potrzeby otrzymania bezbłędnej informacji dotyczącej ilości osób przebywających na terenie zakładu, czy informacji historycznych związanych z obsługą gości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom powstał system elektronicznej ewidencji osób eGate.

Do czego służy ?

Program eGate to między innymi system elektronicznej recepcji, który jest narzędziem służącym do sprawnego wspomagania pracy recepcji i biur przepustek. Dzięki swoim możliwościom ułatwia kontrolę wejścia i wyjścia gości, dostawców i kontrahentów. Program eGate umożliwia wydruk przepustki po wprowadzeniu odpowiednich danych do systemu, a jego obsługa nie zabiera wiele czasu. Przepustka w zależności od wersji programu i potrzeb może zawierać np.: imię i nazwisko, firmę z której osoba wizytująca pochodzi oraz informację do kogo się udaje. System w pełni obsługuje pojazdy wpuszczane na teren zakładu oraz osoby towarzyszące. W celu zwiększenia efektywności obsługi procesu we/wy system obsługuje kody kreskowe, dzięki czemu w prosty sposób umożliwia wyszukiwanie przepustek oraz wypuszczanie ludzi z terenu zakładu.

Dzięki architekturze klient-serwer system umożliwia obsługę dowolnej ilości bram. Rola recepcjonisty w obsłudze procesu we/wy polega na prostym wprowadzeniu danych osoby, firmy lub/i samochodu do systemu poprzez intuicyjny i prosty interfejs. System umożliwia podgląd przepustki przed wydrukiem. Rejestracja wejścia gościa odbywa się automatycznie. Proces wpuszczania osoby kończy się wydrukiem przepustki. Wyrejestrowanie jest ułatwione dzięki czytnikowi kodów kreskowych, gdzie po odczytaniu kodu z przepustki następuje przeniesienie osoby z grupy gości aktualnie przebywających w obiekcie do grupy gości, którzy obiekt opuścili. Dzięki odpowiedniej architekturze dane systemu widoczne są dla użytkowników na wszystkich bramach on-line. Moduł statystyki zapewnia podgląd danych osób aktualnie przebywających na terenie zakładu oraz przegląd danych historycznych. Moduł „czarna lista” zapewnia obsługę osób niepożądanych na terenie zakładu. Funkcjonalność ta zapewnia uniemożliwienie wstępu na teren zakładu osób niepożądanych z określeniem powodu decyzji.

Rozwój

Pracujemy nad wersją systemu z możliwością obsługi zdjęć gości (za pomocą wczytywania zdjęć z pliku oraz poprzez integrację z kamerą internetową). Dalszy rozwój projektu przewiduje powstanie modułu eGate WEB służącego do zarządzania aplikacją oraz generowania raportów i statystyk za pomocą przeglądarki www. Wersja eGate WEB będzie także funkcjonowała w angielskiej wersji językowej.

Korzyści

  • Szybka i sprawna rejestracja wejścia/wyjścia gościa, firmy i samochodu
  • Automatyczne wyszukiwanie przepustek dzięki użyciu czytnika kodów kreskowych
  • Możliwość wprowadzenia zmian związanych z ilością rejestrowanych danych bezwzględnie i opcjonalnie
  • Pełna historia operacji oraz raportowanie w czasie rzeczywistym.
  • Obsługa „czarnej listy”
  • Moduł uprawnień uniemożliwiający dostęp do danych i ustawień aplikacji osobom niepowołanym

Zastosowanie systemu rejestracji gości eGate przynosi korzyści nie tylko w postaci oszczędności czasu obsługi. Umożliwia administratorowi organizację i pełną ewidencję wizyt oraz zapewnienie bezpieczeństwa gościom i pracownikom poprzez kontrolę osób odwiedzających zakład.