Systemy informatyczne

TechLink- system centralnego zarządzania

Zastosowanie


Głównym celem naszego systemu jest uzyskanie oszczędności poprzez możliwość centralnego zarządzania wszystkimi lub większością systemów w firmie. Klienci, z którymi rozmawiamy, często mają problemy związane z szybką obsługą nagłych zdarzeń, wypadków lub po prostu ze zbieraniem podstawowych i kluczowych informacji.


Szybkie wykrycie problemu i co ważniejsze, jego źródła, to ścieżka do optymalizacji pracy, oszczędności czasu i pieniędzy. To jest właśnie główny cel łączenia systemów. Pewnym jest, że jeden kompletny i spójny system będzie dużo wydajniejszy niż wiele osobnych procesów, zdarzeń, wypadków.

Praca na wielu rozwiązaniach bez integracji powoduje konieczność zaangażowania większej ilości pracowników, oznacza trudniejszą kontrolę nad systemami (każdy trzeba sprawdzać i monitorować oddzielnie). Oznacza to również dłuższe czasy przestojów związane z trudnym wykrywaniem problemu. Istnieje wiele obszarów gdzie integracja ma duże znaczenie i zastosowanie. Mogą to być obiekty przemysłowe, produkcyjne, obiekty szpitalne (identyfikacja zdarzeń często wiąże się ze zdrowiem lub życiem ludzkim), obiekty związane z transportem gdzie czas to główny czynnik dobrze funkcjonującej firmy lub inne obszary, gdzie identyfikacja zdarzeń może być kluczowa.