Systemy szpitalne

door-side module- TeleCare IP-ascom

Kasownik pokojowy trzyprzyciskowy

Moduł ten stosowany jest w pomieszczeniach z pacjentami gdzie usytuowany jest zawsze wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach wejściowych. Moduł ten umożliwia generowanie takich samych alarmów jak w przypadku modułu przyłóżkowego. Dzięki temu panelowi personel może oznajmić reszcie personelu, że dane wezwanie jest już obsługiwane, może skasować wezwanie jak i również wezwać dodatkową pomoc w szczególnych sytuacjach.

Kasownik łazienkowy dwuprzyciskowy

Kasownik łazienkowy jest prostym dwuprzyciskowym modułem umożliwiającym wezwanie dodatkowej pomocy w szczególnych sytuacjach lub tak jak w przypadku modułu pokojowego oznaczającego obsługę danego wezwania, czy skasowanie wezwania. Do modułu podłączone są zawsze moduły pociągowe, którymi pacjent generuje alarm znajdując się w łazience.