Systemy szpitalne

Mini handset telecare ip Ascom

Mini manipulator podstawowa

Podstawowa wersja mini manipulatora pacjenta posiada jeden podstawowy przycisk generujący wezwanie. Moduł jest dostępny w wersji z przewodem 2,5m oraz 6m. Konstrukcja i wygląd modułu jest tak zaprojektowany aby był przyjazdy w obsłudze oraz odporny na upadki czy czyszczenie ostrymi środkami dezynfekującymi.

Mini manipulator z regulacją światła

Podstawowa wersja z regulacją światła posiada jeden podstawowy przycisk generujący wezwanie oraz dwa przyciski umożliwiające włączanie i wyłączanie lampki przyłóżkowej. Moduł jest dostępny w wersji z przewodem 2,5m oraz 6m. Konstrukcja i wygląd modułu jest tak zaprojektowany aby był przyjazdy w obsłudze oraz odporny na upadki czy czyszczenie ostrymi środkami dezynfekującymi.

Mini manipulator średnio zaawansowana

Średnio zaawansowana wersja mini manipulatora pacjenta to urządzenia kierowane do bardziej wymagających Klientów. Moduł ten tak jak w przypadku mini manipulatora podstawowego posiada jeden główny przycisk generujący wezwanie, Manipulator ten wyposażony jest również w dwa przyciski do regulacji światłem włącz/wyłącz. W tej wersji zostały zaprojektowane specjalne dodatkowe przyciski. Pierwszy z nich jest przycisk serwisowy mający za zadanie zgłosić awarię urządzenia. Następnym przyciskiem jest możliwość włączenia zamontowanej na górze manipulatora latarki LED, która w nocy jest niezwykle przydatna. Moduł ten wyposażony został również w specjalne przyciski do operowania żaluzjami, roletami elektrycznymi w pomieszczeniach pacjenta.

Mini manipulator zaawansowana

Zaawansowany mini manipulator pacjenta to urządzenia kierowane do  najbardziej wymagających Klientów. Moduł ten tak jak w przypadku mini manipulatora podstawowego posiada jeden główny przycisk generujący wezwanie, Manipulator ten wyposażony jest również w dwa przyciski do regulacji światłem włącz/ wyłącz. W tej wersji zostały zaprojektowane specjalne dodatkowe przyciski. Pierwszy z nich jest przycisk serwisowy mający za zadanie zgłosić awarię urządzenia. Następnym przyciskiem jest możliwość włączenia zamontowanej na górze manipulatora latarki LED, która w nocy jest niezwykle przydatna. Moduł ten wyposażony został również w specjalne przyciski do operowania żaluzjami, roletami elektrycznymi w pomieszczeniach pacjenta. Mini manipulator zaawansowany posiada również kilka przycisków mogących operować telewizorem jak: ciszej, głośniej, zmiana kanału, wyłącz/ włącz, wycisz.